Diwata: A sisterhood gathering

22384946_10209023870428738_2017578327_n

 

The Divine Feminine emerges within us as this energy becomes amplified when women consciously come together. Somewhere in the middle of a sacred circle, something beyond us is created and birthed in the same energy. Words are not enough to describe its immense power, but language is here to plant in a subtle and sublime manner this wordless truth. It is us but also not us.

When they say that God is an all-seeing eye, I put my trust into the eyes of others, their journeys, their life experiences. The Eye/I is co-created as we evolve together in synchronicity and compassion.

To all the women who were with me this weekend, like the waxing and waning of the moon, I once again praise with the highest vibrations of love both your light and shadow. May we feel energetically connected even more — to ourselves and to one another, to our ancestors and spirit guides, to our Mother Gaia, and to the ultimate Source of all that is.

(Below is a photo of 20 women basking under the full moon in silent prayer, in a humble and quiet cove in Zambales. Thank you for capturing bare honesty in these photos Hannah and Ate Ann, for opening your home to us Cherry and for inviting me to hold space for a ritual Mara, as I also thank all the other moments that held this moment together as One. Presence was enough.)

 

22407641_10155617260416278_810862880_n

Advertisements

On the spirit of language

Much has been said about the nature of language as a matter of socio-political construction that humanizes what is perceived; or in short: what is. Implications of its impurity in the translation of thought is allowed to form more, serving as a subjective brick for culture and human-centric evolutionary processes. It often times distorts or carry out in utter lack what is really conveyed, putting primacy on an ideal world of silent energetic transmissions built on the unsaid and the godliness of the ineffable.

But what is bypassed and overlooked is its power to suggest, its ability to present a present with surprising pleasure — when words are used not to communicate an idea but as tools to plant a wordless truth.

Lambing ng umagang inulan

Ang espiritu ng lahat ng entidad sa dimensyon ng tatluhang-ilusyon ay nagmula lahat sa Walang Hanggan. Ang katawan ng taong nilika ng Siyang Nag-iisa ay kaisa mismo ng paglikha. Ang Siyang Nag-iisa ay nasa atin, kung titigil lamang tayo sa pagpikit (mulat na hikayatin ang liwanag) at kung ititigil lamang natin ang walang kapararakang ingay ng isip (sa katahimikan maririnig ang katotohanan). Kung gayon, ang Ako at ang Iba ay di tunay na magkaiba; at ang dunong hinggil sa kawalan ng kaibahan ay ang mapagpalayang sikmura (o atay) na taga-proseso ng mundong hinubog sa ilusyon.

Marahil ay tama ang sinasabi ng mga Hindu na nabubuhay tayo sa panahon ni (o ng) Kali Yuga. At kung ang Siyang Nag-iisa ay nasa atin, tayong lahat din si Haring Nala.

Relihiyon, spiritualidad, rebolusyon

Noong huling bisita sa Mt. Banahaw nitong Semana Santa, tumawag sa aking pansin  ang santong patron ng mga manggagagwa at magsasaka na si San Isidro Labrador (St. Isidore the Farm Labourer). Matampok siyang santong sinamba ng mga sinaunang Filipino at kasalukuyang sinasamba pa rin (kita sa presevacion ng kaniyang figura sa kabundukan) dahil kalakhan sa atin, kundi man ang pinakamalaking tipak ng lipunang Filipino, ay mga magsasaka at manggagawang bukid.

Nang umatras ang mga katipunero sa mga bundok para sa socio-ekonomikong pag-aaklas, kasabay rin nilang umatras sa bundok ang mga nakipagdigma naman sa usaping relihiyon at paniniwala. Hindi ko na batid pagkat nawala na sa isip ang nanguna sa galaw na ito, baka maaari ninyong dagdagan itong hunta ko, pero ang rason ay dahil hindi pwedeng maging pari ang mga indio kaya nagkaroon ng hybrid na praktika ng Atavismo at Kristiyanismo ang ating mga ninuno. Naging integral ang Mt. Banahaw sa tinatawag nilang Colorum Uprisings (hango sa Latin na saecula saecolorum kalakip ng kanilang mga dasal) pagdating sa mga spiritual revolts sa Southern Tagalog; na mga pesante’t manggagawa ang kalakhan ng kasapian.

Kung sakaling may nais magpalalim, ito ang isa sa mga maaaring basahin: http://www.asj.upd.edu.ph/…/guerrero-column-uprisings-1924-…

n-28-1300x1300.jpg